Forum

Räckvidd el?  

  RSS

ABC123
New Member
Joined: 2 år  ago
Posts: 1
07/06/2017 10:37 e m  

15 grader varmt, fulladdat och ändå visar räckvidden bara

37 km på el. Måste man göra någon återställning för att få

riktiga värden???


ReplyQuote
  
Working

Please Login or Register